Обявен е прием за 57 СУ “Св. Наум Охридски”

От БК Септември уведомяваме всички желаещи, че в 57 спортно училище “Св. Наум Охридски” е обявен прием за учебната 2018/2019 година за ученици от V, VI, VII и VIII клас, като един от възможните профили е с баскетбол. Подаването на документите се извършва между 18 и 20 Юни 2018 година, а изпитите по баскетбол са няколко дни след това.

57 СУ е с утвърдени традиции в образованието и подготовката на млади спортисти от цялата страна. В него се обучават ученици от V до XII клас по спортовете: футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, борба, джудо, самбо и лека атлетика. Училището разполага с футболни терени, зали и съоръжения, библиотека, компютърни кабинети, ученически стол, бюфет за закуски и общежитие. За учениците са предвидени субсидии за столово хранене, екипировка и спортни лагери.

Изучават се всички учебни предмети от задължителна подготовка и задължителна професионална (обща, отраслова и специфична) подготовка. Учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация: професия помощник-треньор по вид спорт. Първи чужд език е английски, а втори – немски. Завършилите спортното училище могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения, като могат да влязат дори без изпит в Националната спортна академия “Васил Левски”.

57 СУ “Св. Наум Охридки” е едно от училищата, с които баскетболен клуб Септември работи изключително успешно.

За повече информация може да се обръщате към Николай Спасов: 0888 418 115.

Тук ще откриете и повече информация относно приема: