Мисия, цели и правила

Нашата мисия е да проповядваме баскетбол. Нашата мисия е да популяризираме и развиваме баскетбола в България, като усилията ни са свързани предимно с подрастващите. Нашата мисия е да създадем такава баскетболна култура у трениращите в клуба, която да им помогне не само в баскетбола, а във всяка сфера от живота. Нашата мисия е да изградим личности, с които да се гордеем, без значение дали продължават професионалното си развитие в баскетбола или не.

Нашите цели са свързани с постоянното подобряване на уменията на състезателите в клуба. Нашите цели са свързани с това през всеки следващ сезон в клуба да тренират все повече деца, а представителните отбори да се класират на все по-престижни позиции. Нашите цели са свързани с това да произвеждаме баскетболисти, които да бъдат желани и в Европа и САЩ. Нашите цели са свързани с това да изградим най-добрата баскетболна организация за подрастващи.

Едно от основните условия, за да следваме неотлъчно мисията си и за да постигаме целите си, е да има правила, които са еднакви за всички и които да бъдат спазвани от всички. Освен че държим на дисциплина и настояваме състезателите в клуба да получават добро образование, в клуба има и много други вътрешни разпоредби. И сме напълно сигурни, че родителите, а в дългосрочен план и състезателите ще се убедят, че правилата са един от ключовете към успеха.